OMEP Česká republika


Individuální členství - přihláška

PŘIHLÁŠKA za člena OMEP Česko

 

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu

Přihlášku zašlete na: rimska@ctyrlistek.biz a členský poplatek  ve výši 300,- Kč na č.účtu: 276224005/0300

 

Přihlašuji se za člena Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP (Organisation mondiale l´éducation préscolaire)

 

 

Příjmení, jméno, titul………………………………………………………

 

Datum a místo narození……………………………………………………

 

Adresa bydliště (včetně PSČ)……………………………………………...

 

……………………………………………………………………………….

 

Telefon, fax………………………………………………………………….

 

E – mail……………………………………………………………………...

 

Adresa pracoviště…………………………………………………………..

 

Zaměstnání………………………………………………………………….

 

 

Datum……………………..                    Podpis……………………………