OMEP Česká republika


Kolektivní členství - přihláška

 

PŘIHLÁŠKA za člena OMEP Česko

 

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu

Přihlášku zašlete na: rimska@ctyrlistek.biz a členský poplatek ve výši 4.000,- Kč na č.účtu: 276224005/0300

 

Přihlašuji se za člena Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP (Organisation mondiale l´éducation préscolaire)

 

Kolektivní přihláška

 

Škola (firma)………………………………………………………………..

 

IČO………………………………………………………………………….

 

Adresa pracoviště (včetně PSČ)

 

…………………………………………………………………………….

 

Telefon, fax………………………………………………………………….

 

E – mail……………………………………………………………………...

 

Příjmení, jméno, titul osoby odpovědné jednat se zástupci ČV OMEP

 

……………………………………………………………………………….

 

 

Datum……………………..                               ……………………………

                                              Jméno a podpis odpovědné osoby, razítko