OMEP Česká republika


Březnová návštěva z Anglie

17.04.2014 15:50

Březnová návštěva z Anglie

V rámci spolupráce s mezinárodní organizací pro předškolní výchovu (OMEP) navštívily koncem března  Mateřskou školu v Praze 4, Blatenská 2145, Mateřskou škole "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27 a v Mateřskou školu Revoluční v Praze 1 studentky pedagogiky se svým profesorem z anglického Plymouth. Profesor Philip Selbie před několika lety působil v ČR a nyní přednáší na universitě v Plymouth. Studentky byly v České republice v rámci poznávání předškolního vzdělávání v jiných zemích. Po celý týden pracovaly s našimi dětmi a jejich paní učitelkami, připravovaly denní program a účastnily se plánovaných akcí školy. Současně působily na každé mateřské škole 3 studentky.  Vzhledem k tomu, že se děti z uvedených mateřských škol se seznamují s anglickým jazykem, neměly  žádný problém  navázat s novými  učitelkami kontakt a komunikovat s nimi.
Děti byly nadšené a celý den opakovaly anglická slova. Například nově naučenou hru "na čísla" děti ze třídy Broučků, z Mateřské školy v Praze 4, Blatenská 2145, zařadily v české verzi do svého denního programu.        

Všech 9 studentek na poslední den svého působení v mateřské škole připravilo velmi zajímavou přednášku o systému školství v Anglii, která byla uspořádána v Mateřské škole
v Praze 4, Blatenská 2145.  Podrobně se věnovaly rozboru péče a vzdělávání dětí v období předškolního věku  3-6 let. Měli jsme možnost porovnat systém vzdělávání v Anglii a České
republice (viz.tabulka). 

Ke své prezentaci studentky využily interaktivní tabuli ve třídě Rybiček a tak nás mohly názorně seznámit nejen s tím, jak vypadá školství v Anglii, ale přiblížit nám město,
ve kterém žijí a studují.

Přednášky se zúčastnily nejen paní učitelky z MŠ Blatenská, ale také kolegyně z jiných mateřských škol a dokonce i z vysoké školy. Velký počet dotazů na naše mladé, budoucí
kolegyně ze zahraničí, byl důkazem toho, že přednáška přítomné zaujala a obohatila
nás o nové poznatky a zkušenosti. Společně jsme strávili příjemné odpoledne.

Mgr. Jana Vaníčková - ředitelka MŠ Praha 4, Blatenská 2145

—————

Zpět