OMEP Česká republika


Členská schůze se koná již 21.3.2014 v 11.00 v Pedagogickém muzeu v Praze

17.02.2014 13:54


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná


dne 21. 3. 2014 v 11,00


v Pedagogickém muzeu J.A.
Komenského


Valdštejnská  161/20, Praha 1

 

PROGRAM:

1.      11,00 - 11,30

·        
Úvodní slovo,
zhodnocení aktivit ČV OMEP za rok 2013

·        
Přednesení a
schválení  výroční zprávy za rok 2013 

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

·        
Přednesení a
schválení hospodaření za rok 2013

Mgr. Jana Vaníčková

·        
Přednesení a
schválení zprávy revizní komise

Mgr. Jaromíra Pavlíčková a Ivana Švejcarová

·        
Přednesení a
schválení plánu činnosti pro rok 2014                          

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

·        
Schválení
volebního řádu

      2. 11,30 -11,45

Referát o archivu

PhDr. Jan Šimek, Ph.D.

2.      11,45 - 11,55

Seznámení s výsledky  3. části světového
projektu "Mezigenerační dialog o udržitelném životním stylu" a se stavem 4.
části světového projektu ESD

Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D.

       4. 11,55 - 12,05

           Informace o výsledcích Evropského
projektu o multikulturní výchově

Mgr. Marek Kadlec

       5. 12,05 - 12,20

           Informace z MŠMT

           Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová

    

        6. 12,20 - 13,00

            Přednáška:

            Respektování dítěte versus volná
výchova, význam stanovení hranic a

            pravidel ve
výchově dítěte

            PhDr. Václav Mertin

       7. 13,00 - 13,20

          Dotazy, diskuse.

          Usnesení členské schůze

       8. 13,20 - 14,00

           Občerstvení

       

Do
Pedagogického muzea se dostanete Metrem A do zastávky Malostranská, odtud
nejlépe  pěšky Valdštejnskou ulicí směr
Malostranské náměstí (cca 300 metrů).


VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!—————

Zpět