OMEP Česká republika


Nový světový projekt: Hra a životní síla

15.02.2016 09:36

Hra a životní síla

Světová organizace pro předškolní výchovu – OMEP

vyhlašuje pro rok 2016 nový světový projekt

Projekt je zaměřen na hru jako zdroj životní síly, přičemž pojem „životní síla“ (resilience) můžeme chápat jako schopnost dobře zvládat situace, jež jsou zdrojem stresu a nezdarů. Podle autorů Ginsburga a Jablowa tvoří základ resilience tzv. 7C:

1.      Competence (schopnost zvládat situace efektivně)

2.      Confidence (důvěra ve vlastní schopnosti)

3.      Connection (úzké vztahy s rodinou, přáteli, školou a komunitou)

4.      Charakter (smysl pro to, co je správné a co špatné)

5.      Contribution (pochopení důležitosti vlastního přispívání)

6.      Coping (schopnost efektivně zvládat stres)

7.      Control (schopnost kontrolovat důsledky svých rozhodnutí)

Východiska projektu

Být „resilientní“ neznamená, že člověk nemá zkušenost se stresem nebo těžkostmi, ale znamená spíše, že místo pochybností o sobě, katastrofického myšlení nebo obviňování, hledá řešení a je schopen se přes obtížné situace přenést. Člověk může některé situace zvládat, ale v jiných může potřebovat podporu. Taková schopnost může být rozvíjena a posilována právě v raném dětství a zvláště hra je k tomu dobrým prostředkem.

 „Čím více si děti hrají, tím kompetentnější jsou při zvládání sama sebe a svého prostředí.“

„Hra je v dětství přirozeným zdrojem pro budování resilience.“

Pro účely projektu je dětská hra rozlišena podle míry účasti dospělých na sebeřízenou hru, explorativní hru a strukturovanou hru

 

Cíle projektu

Cílem tohoto světového projektu je prostřednictvím hry podporovat „životní sílu“ malých dětí, a to v bezpečném, přátelském a stimulativním prostředí.

Specifické cíle jsou tyto:

·         Vyvinout kulturně adekvátní vodítka pro hrací aktivity a pomůcky pro rodiče a učitele při činnostmi s malými dětmi;

·         Poskytovat příležitosti pro děti ke hře, získávání relevantních dovedností a posilování resilience;

·         Vytvořit on-line multimediální zdroje aktivit, inovací a nejlepší praxe, jež mohou být sdíleny v zemích OMEP.

 

Kritéria projektu

Od účastníků se očekává, že vytvoří projekt „Hra a životní síla (resilience)“, který je:

·         Je originální prací účastníků;

·         Je připraven pro použití při práci s dětmi od narození do 8 let;

·         Zdůrazňuje a posiluje resilienci;

·         Zaměřuje se na jeden z typů hry (sebeřízená, exploratorní, strukturovaná) nebo jejich kombinaci;

·         Obsahuje hrací materiál, který může být snadno vyroben učiteli, rodiči a dětmi nebo materiál, který může být snadno použit z běžného života;

·         Obsahuje instrukce, jak tento hrací materiál použít.

Pro koho je projekt určen

Je určen všem členům OMEP, zvláště těm, kteří věří v sílu dětské hry a kteří jsou schopni přicházet s inovativními přístupy a sdílet je s ostatními.

Jak se přihlásit

Je třeba vyplnit přihlášku (ke stažení na https://www.worldomep.org/) a spolu s veškerými materiály a dokumentací k projektu odeslat e-mailem na adresu Světového sekretariátu OMEP (secretariat@worldomep.org) do 8. dubna 2016.

Co má obsahovat kompletní přihláška:

  • Completed application form;
  • A brief report documenting the ideas and instructions, implementation, and how the project helps improve resilience and development of children;
  • Photos showing details of the project and play materials;
  • Videos showing the play process; and
  • Other supporting documents.

Projekty budou posouzeny panelem expertů.

Ocenění

Nejlepší projekty budou vybrány do 30. května 2016. Zpracovatelé oceněných projektů získají cenu v podobě uhrazení nákladů na účast na 68. Světovém shromáždění a konferenci OMEP, jež se bude konat v Soulu (Jižní Korea) v červenci 2016.

Veškeré detailnější informace jsou uvedeny na OMEP webu: https://www.worldomep.org/. Další případné otázky mohu být zodpovězeny na secretariat@worldomep.org. Je možné obrátit se také na adresu milada@phil.muni.cz (Milada Rabušicová, místopředsedkyně Českého výboru OMEP).

 

YOUR PARTICIPATION IS VERY IMPORTANT!!
PLEASE JOIN US!

—————

Zpět