OMEP Česká republika


Otevřený dopis ministryni školství ohledně zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání

08.07.2015 11:45

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Karmelitská 7

Praha 1                                                            

 

 

Vážená paní ministryně,

 

blahopřejeme Vám ke zvolení ministryní školství a přejeme Vám mnoho úspěchů v nové funkci.

Obracíme se na Vás jako zástupkyně profesních organizací, které se zabývají předškolním vzděláváním, a kterým není lhostejné, jakým směrem se bude předškolní vzdělávání v České republice ubírat.

Velmi nás znepokojuje myšlenka zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání, kterou inicioval Váš předchůdce exministr PhDr. Marcel Chládek, MBA. Zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je součástí programového prohlášení vlády a bylo schváleno i jako záměr vlády. Návrh novely Školského zákona, který obsahuje legislativní podmínky pro zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání, byl již předán vládě k projednání.

Od počátku jsme v rámci poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT upozorňovaly na rizika, která tento krok přinese. Společně jsme vypracovaly stanovisko, ve kterém jsme zmíněná rizika popsaly. Stanovisko jsme předaly poslancům napříč politickým spektrem – koaličním i opozičním. Nyní posíláme s nadějí toto stanovisko v příloze i Vám.

Dne 29.6.2015 jsme se zúčastnily semináře Kudy vede cesta aneb má být školka povinná?, kterou pořádala společnost Tady a teď a Demografické informační centrum v Goethově institutu, kde byly prezentovány výsledky výzkumu, který řešil výše zmíněnou problematiku.

Prezentovaná zjištění potvrzovala, že zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání není správnou cestou, jak zajistit, aby děti ze sociálně znevýhodněného prostředí začaly navštěvovat mateřskou školu. Závěry výzkumu jsou podloženy důkazy a korespondují se stanoviskem profesních organizací. Výstupem z výzkumu bylo mj. zjištění, že plošné zavedení povinnosti by bylo realizováno kvůli cca 1500 dětí (prezentaci výzkumu zasíláme na přiloženém flash discu). Jednalo by se o krok, který by omezoval většinu zákonných zástupců  ve věci svobodného rozhodování o způsobu výchovy a vzdělávání dětí před nástupem k povinné školní docházce, kvůli menšině. Za výchovu a výběr vzdělávací instituce pro svoje děti jsou zodpovědní rodiče, škola s rodiči spolupracuje a jejich výchovu doplňuje (viz obsah Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, závazného dokumentu pro mateřské školy). Zavedením povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání by tuto zodpovědnost na sebe převzal stát. To je krok zpět před rok 1989.

Vážená paní ministryně, prosíme Vás, věnujte pozornost popsané problematice a nedopusťte, aby MŠMT udělalo další chybný krok. Jsme připraveny pomoci při hledání efektivnějšího, vhodnějšího a možná i lacinějšího způsobu jak vzdělávat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

S úctou

 

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.  Český výbor OMEP

 

 

Mgr. Ludmila Šprachtová, Asociace předškolní výchovy

 

 

V Praze 30.6.2015

 

Přílohy:

1.      Stanovisko profesních organizací k záměru uzákonění povinného předškolního vzdělávání ze dne 29.4.2015

2.      CD s prezentací výzkumu společnosti Tady a teď a Demografického informačního centra

—————

Zpět