OMEP Česká republika


Plán činnosti 2013

17.02.2013 19:03

Plán činnosti na rok 2013

 1. Organizace konference v Brně (Leden 2013)
 2. Akreditace konference respektování dítěte (leden 2013)
 3. Aktualizace stanov, schválení MV ČR (leden 2013)
 4. Ostrý start nových webových stránek (únor 2013)
 5. Zapojení do světového projektu – 3. Část (únor – duben 2013)
 6. Členská schůze (březen)
 7. Organizace konference respektování dítěte (Duben 2013)
 8. Účast zástupců na evropské konferenci v zagrebu (květen 2013)
 9. Pomoc rozvoji předškolní výchovy prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání (průběžně)
 10. Rozšíření a aktivace členské základny, zviditelnění omep prostřednictvím medií (průběžně)
 11. Pokračování evropského projektu

—————

Zpět