OMEP Česká republika


Plán činnosti na rok 2014

01.04.2014 08:46


Plán činnosti na rok 2014

  

1)   
Zapojení se do 4. části ESD (Světový projekt vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

 

2)   
Akreditace a organizace konference Podpora zdravého životního stylu předškolních dětí v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj (říjen - listopad 2014)

 

3)   
Účast členů ČV OMEP na WA v Corku, červenec 2014

 

4)   
Rozvoj spolupráce s Polskem a Slovenskem, příprava společné konference

 

5)   
Členská schůze (březen 2014)

 

6)   
Pomoc rozvoji předškolní výchovy prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání (průběžně)

 

7)   
Další rozšiřování a aktivace členské základny, zviditelnění OMEP prostřednictvím medií (dlouhodobě)

 

8)

Vyhledání, podpora a pomoc ekonomicky méně vyspělé země mezi členskými zeměmi OMEP

—————

Zpět