OMEP Česká republika


Plán činnosti na rok 2016

05.04.2016 12:57

Plán činnosti na rok 2016

 

1.      NÁRODNÍ AKTIVITY

 

Členská základna

·        Organizace členské schůze spojené s přednáškou na aktuální témata předškolního vzdělávání v ČR

·        Průzkum spokojenosti a námětů na další činnost mezi členy OMEP

·        Další rozšiřování a aktivizace členské základny, snaha získávat členy zejména z řad mladých učitelek MŠ

·        Spolupráce na vyhlášení Dne mateřských škol jako významného dne České republiky

 

        Pořádání konferencí

·        Organizace konference Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje v Brně

·        Reakreditace konference Respektování dítěte

·        Organizace konference Respektování dítěte a Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje  ve Zlíně

 

Publikační aktivity

·        Dlouhodobá spolupráce s různými odbornými a populárními médii se snahou o zviditelnění činnosti OMEP a s uplatněním expertního názoru OMEP k aktuálním tématům předškolního vzdělávání v ČR.

 

 

2.     MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

 

·        Reprezentace ČV OMEP na Evropském shromáždění a konferenci v Canterbury, květen 2016.

·        Reprezentace ČV OMEP na Světovém shromáždění a konferenci v Soulu, Jižní Korea, červenec 2016.

·        Rozvoj spolupráce s anglickým, polským a slovenským výborem OMEP.

·        Vyhledání, podpora a pomoc národnímu výboru OMEP v ekonomicky méně vyspělé členské zemi OMEP.

·        Podpora účasti členů ČV OMEP v nově vyhlášeném světovém projektu OMEP „Hra a životní síla“.

·        Průběžná komunikace se světovým výborem OMEP, zpracování výroční zprávy a poskytování dalších požadovaných informací vyplývajících z členství.

 

3.     LEGISLATIVA A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

·        Pomoc rozvoji předškolní výchovy a vzdělávání prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání (průběžně).

·        Spolupráce s ostatními organizacemi na poli předškolního vzdělávání.

·        I nadále členství v poradním sboru pro předškolní vzdělávání MŠMT.

·        I nadále reprezentace OMEP ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády pro udržitelné vzdělávání

 

4.     PŘÍPRAVA SVĚTOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ A KONFERENCE OMEP V ČERVNU 2018 V PRAZE

 

ČV OMEP se podařilo získat nominaci na pořádání této významné události právě pro rok 2018, kdy budeme oslavovat 70. výročí založení OMEP v Praze (1948). Přípravné práce jsme zahájili již v roce 2015, rok 2016 bude jejich pokračováním:

·        Příprava rámcového programu

·        Příprava konference, oslovení přednášejících

·        Výběrové řízení na dodavatele

·        Zajištění výstavy k 70. výročí založení OMEP  ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem JAK

·        A mnoho dalšího

—————

Zpět