OMEP Česká republika


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ DNE 27. 3. 2015 V 11,00

24.02.2014 10:39

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná

dne 27. 3. 2015 v 11,00

v Pedagogickém muzeu J.A. Komenského

Valdštejnská  161/20, Praha 1

 

PROGRAM:

 

11,00 – 11,20

·         Úvodní slovo, zhodnocení aktivit ČV OMEP za rok 2014

 

·         Přednesení a schválení  výroční zprávy za rok 2014 

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

 

·         Přednesení a schválení hospodaření za rok 2014

Mgr. Jana Vaníčková

 

·         Přednesení a schválení zprávy revizní komise

Mgr. Jaromíra Pavlíčková a Ivana Švejcarová

 

·         Přednesení a schválení plánu činnosti pro rok 2015                          

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

 

·         Schválení aktualizovaných stanov dle NOZ

 

11,20 – 11,30

           Informace ze světového a evropského OMEP

           prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

 

11,30 -11,45

           Informace z MŠMT

           Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová

 

11,45 – 12,05

Podmínky vzdělávání dvouletých dětí

Bc. Hana Splavcová, NÚV

 

12,05 – 12,45

      Volby do předsednictva

Sestavení volební komise, volba předsedy VK

Představení kandidátů

Hlasování

Seznámení s výsledky voleb

 

 

 

12,45 – 13,45

           Přednáška:

Komunikace školy s rodinou

PhDr. Ladislava Lažová

 

13,45 – 14,00

          Dotazy, diskuse.

          Usnesení členské schůze

      

14,00 – 14,30

           Občerstvení

       

Do Pedagogického muzea se dostanete Metrem A do zastávky Malostranská, odtud nejlépe pěšky Valdštejnskou ulicí směr Malostranské náměstí (cca 300 metrů).

Na členské schůzi budete mít možnost uhradit členský příspěvek na rok 2015 ve výši 300,- Kč.

 

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!

—————

Zpět