OMEP Česká republika


Úspěšná konference o zdravém životním stylu dětí

20.11.2014 16:12

Radnice Prahy 2
hostila konferenci o zdravém životním stylu dětí

Městská část Praha 2 poskytla v úterý 18. listopadu 2014
prostory pro pořádání konference na téma "Zdravý životní styl předškolních dětí
v rámci udržitelného rozvoje". Zúčastnilo se jí na pět desítek učitelek a
ředitelek mateřských škol, vedoucích školních jídelen i rodičů. Konferenci
uspořádal Český výbor Světové organizace pro předškolní vzdělávání, jehož
předsedkyní je ředitelka MŠ Čtyřlístek v Římské ulici Dana Moravcová. Nad
akcí převzala záštitu zástupkyně starostky pro oblast školství Jana Duchková.

"Smyslem konference bylo poukázat na příčiny a důsledky nezdravého
životního stylu a zároveň nabídnout varianty, jak s dětmi pracovat, aby byly
vedeny ke zdravému způsobu života. Zdravý životní styl předškolních dětí hraje
nezanedbatelnou úlohu v jejich pozdějším vývoji. Dobré základy vedou
k fixaci správných zvyklostí a chování v dospělém věku,"

podotýká místostarostka Jana Duchková.

Cíl konference vychází z projektu Světové organizace pro předškolní
vzdělávání (OMEP), vyhlášeného v r. 2009 a zaměřeného na
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ten se nevztahuje pouze na ochranu životního
prostředí, ale zaměřuje se mj. i na oblast ekonomickou a sociální aspekty.
Právě poslední oblast konference zohlednila, když byla na program zařazena i
přednáška dr. Radka Hippmanna ze společnosti Lékaři bez hranic. Jeho příspěvek
měl posloužit pro porovnání životního stylu českých a keňských dětí. Hlavním
záměrem konference bylo apelovat na její účastníky, aby si uvědomili, co je
opravdu nezbytné, a na tom při práci s předškolními dětmi stavěli.

Konference nabídla řadu podnětů v oblastech, jako je výchova ke
zdravému životnímu stylu, problematika obezity předškolních dětí, stravování
dětí předškolního věku v praxi, význam pohybu v životě předškolního dítěte
apod.


—————

Zpět