OMEP Česká republika


Vyhodnocení konference Respektování dítěte, ze dne 18.11.2014

01.01.2015 17:05

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu

 

Vyhodnocení konference Respektování dítěte, dne 18.11.2014

 

V listopadu 2014 uspořádal Český výbor OMEP konferenci, v rámci světového projektu OMEP Předškolní výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, s názvem Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje. Konference se konala v zasedací místnosti MČ Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2, pod záštitou zástupkyně starostky paní Jany Duchkové a měla velmi dobrou účast. Účastníci byli požádáni, aby konferenci zhodnotili po obsahové a organizační stránce a aby přispěli svými náměty pro konference příští. Dotazníky jsme vyhodnotili a zde je reakce ČV OMEP:

 

Předsednictvo ČV OMEP je potěšeno skutečností, že konference s názvem Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje byla hodnocena velmi pozitivně a splnila očekávání zúčastněných, což dokladovaly reakce účastníků již v průběhu konference, následně v dotaznících i pozitivní ohlasy, které jsme obdrželi v emailech po skončení akce. Těší nás i skutečnost, že konference byla pozitivně hodnocena také po stránce organizační. Rovněž děkujeme za náměty na přednášející a témata přednášek do budoucnosti. V rámci orientace OMEP na problematiku udržitelného rozvoje se pokusíme zorganizovat další konference, ve kterých zohledníme vaše náměty. Vzhledem k tomu, že prostory MČ Praha 2, všem zúčastněným vyhovovaly, pokusíme se zajistit toto místo i pro eventuální další konference. Ještě jednou děkujeme za vaši účast a podněty.

—————

Zpět