OMEP Česká republika


Vyhodnocení konference: Respektování dítěte ze 29. 4. 2013

14.05.2013 13:21

V dubnu 2013 uspořádal Český výbor OMEP konferenci v rámci světového projektu OMEP Předškolní výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj s názvem Respektování dítěte. Konference se konala v DDM, ve Slezské ulici 920/2, v Praze 2 a měla velmi dobrou účast. Účastníci byli požádáni, aby konferenci zhodnotili po obsahové a organizační stránce a aby přispěli svými náměty pro konference příští. Dotazníky jsme vyhodnotili a zde je reakce ČV OMEP:

 

Předsednictvo ČV OMEP je potěšeno skutečností, že většina přednášek byla hodnocena pozitivně a konference splnila očekávání zúčastněných. Těší nás i skutečnost, že konference byla pozitivně hodnocena po stránce organizační. Rovněž děkujeme za náměty na přednášející a témata přednášek do budoucnosti. V rámci orientace OMEP na problematiku udržitelného rozvoje se pokusíme v příštím roce zorganizovat další konferenci, ve které se pokusíme zohlednit vaše náměty. Velmi cenné jsou pro nás vaše připomínky k prostoru, ve kterém se konference konala. Pokusíme se pro příští společná setkání najít místnost, která bude reprezentativnější a pro účastníky pohodlnější. Budeme rádi, pokud nám pošlete návrhy, kde by se konference mohla konat. Ještě jednou děkujeme za vaši účast a připomínky.

 

Zpracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

(Předsedkyně ČV OMEP)

—————

Zpět