OMEP Česká republika


Výroční schůze českého výboru OMEP ze dne 27.4.2012

27.04.2012 00:00

 

Zápis z výroční členské schůze Českého výboru OMEP dne 27.4.2012

 

Program:

 

1. Kulturní vystoupení

2. Zpráva o činnosti za volební období 2005-2011 Jarmila Kotrbová

3. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise – Jana Vaníčková

4. Volby

5. Informace o světovém projektu OMEP – Dana Moravcová

6. Zprávy z evropského OMEPu - Milada Rabušicová

7. Spolupráce OMEP s ostatními předškolními organizacemi

8. Informace o mezinárodní konferenci o výchově k udržitelnému rozvoji

9. Návrhy na další práci OMEP – Jarmila Kotrbová

10. Diskuse

 

 

1. Kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy Korycanská

 

2. Zpráva o činnosti za volební období 2005 - 2011 – Jarmila Kotrbová,viz příloha zápisu

 

3. Zpráva o hospodaření – Jana Vaníčková

-ke zprávě nebyly připomínky

- zpráva byla přijata všemi hlasy

 

 

4. Volby do předsednictva – volební komise Pavla Kicková

Lída Šprachtová

Počet voličů 27

Odevzdaných lístků 25

Platných lístků 24

Zvoleny byli tito členové OMEPu:

24 hlasů Marek Kadlec

21 Jarmila Kotrbová, Jan Navrátil, Milada Rabušicová, Milena

Soběslavská

20 Dana Moravcová

19 Marie Marxtová, Jana Vaníčková

18 Zora Syslová

Revizní komise: Miroslava Pavlíčková, Ivana Švejcarová

 

 

5. Informace o světovém projektu OMEP na téma Udržitelný rozvoj – Dana Moravcová – viz světové stránky OMEPu

 

6. Zprávy z evropského OMEPu - Milada Rabušicová

- informace o Evropské konferenci v Polsku –

- viz světové stránky OMEP

Marek Kadlec seznámil členy s mezinárodním projektem a zeměmi, které se do projektu zapojily

 

7. Spolupráce OMEP s ostatními předškolními organizacemi – Jarmila Kotrbová

- v letošním roce se zástupci organizací sešli několikrát nad připomínkování zákonů a vyhlášek a vypracovávali společná rozhodnutí, které byly předány MŠMT

 

Návrhy na další práci OMEP – plán na rok 2012 – bude sestaven při první schůzi nového výboru

Jeden z návrhů: Setkávání v regionech a aktivizování činnosti

v regionech – dlouhodobý úkol, nad kterým je třeba se zamyslet a

stanovit strategii.

 

8. Vystoupení pí řed. Kapuciánové – informace o lesní mateřské škole Lesníček při soukromé mateřské škole Semínko. Zřízením je pověřena ředitelka soukromé mateřské školy Semínko, která je novou členkou OMEPu. O zkušenostech budeme průběžně informovat a toto téma bude jedním z témat pokračování ekologické konference, která je v plánu na rok 2012.

 

9. Různé – poděkování za 8 let práce předsedkyni OMEPu Jarmile Kotrbové

S akcemi Centre a integrace dětí CID seznámila členy pí. Marie Petrželová a pozvala oslavu 20. výročí centra jako čestné hosty pí. Jarmilu Kotrbovou – předsedkyni a Marii Marxtovou .

 

 

 

 

Zapsala: Jarmila Kotrbová

 

 

 

 

 

Webové stránky Českého výboru OMEP: https://www.omep.cz

 

Anna z Polska nám nabízí, zda nechce ještě někdo jet na evropskou konferenci z České republiky za výhodnou cenu 95,- EURO (jako pro studenty): https://www.euroconf.omep.org.pl/ .
 

 

 

 

Dne 3.11.2011 se konala konference na téma "Příroda a kultura v mateřské škole”,

vzdělávání pro udržitelný rozvoj v praxi.
Konference se zúčastnilo přes 100 účastníků

 

odkazy na vystoupení najdete na těchto www.stránkách:

www.lesnims.cz
www.skolkablizkaprirode.cz
www.bne-portal.de
www.unesco.org/en/esd/publications

 

Prezentace Milady Rabušicové

Prezentace Ute Stoltenberg

—————

Zpět