OMEP Česká republika


ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE ZE DNE 1.4.2016

20.04.2016 09:45

Zápis členské schůze ze dne 1.4.2016

 

v Pedagogickém muzeu J.A. Komenského

Valdštejnská  161/20, Praha 1

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté: Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová, MŠMT

           Mgr. Hana Splavcová, NÚV

           PhDr. Václav Mertin FF UK

 

1)      Zahájení členské schůze zhodnocení aktivit ČV OMEP za rok 2015, PhDr. Dana Moravcová,

2)      Přednesení a schválení  výroční zprávy za rok 2015, PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – výroční zpráva byla členskou chválena

3)      Přednesení a schválení plánu činnosti pro rok 2016, PhDr. Dana Moravcová, Ph. – plán činnosti byl členskou schůzí schválen

4)      Přednesení a schválení hospodaření za rok 2015Mgr. Jana Vaníčková -  výsledek hospodaření byl členskou schůzí schválen

5)      Přednesení zprávy revizní komise, v zastoupení Dana Moravcová -

Zpráva revizní komise byla členskou schůzí schválena

6)      Usnesení členské schůze:

·         schválila výroční zprávu za rok 2015

·         schválila vyúčtování hospodaření za rok 2015

·         přijala zprávu revizní komise

·         schválila Plán činnosti pro rok 2015

 

7)      Informace z MŠMT, Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová

·         informace o dopadech novely ŠZ s účinností od 1.9. 2016 - 2018

·         společné inkluzivní vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2016

·         povinné předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2017

·         seznámení s chystanými změnami v systému financování regionálního školství od roku 2018,

·         potřeba změn v RVP PV a v ŠVP PV v souvislosti se změnami ŠZ, potřeba dát do souvislosti s legislativou

·         Informace o tzv. Šablonách – jde o výzvy OP VVV využitelné i pro MŠ formou jednoduchého vykazování, bude moci využít každá MŠ podle vlastních potřeb

·         diskuse, reakce na otázky účastníků

 

8)      Informace z NÚV, Bc. Hana Splavcová

·         informace o nové metodice k přírodovědnému vzdělávání, která je k dispozici na portálech NÚV a RVP, metodika navazuje na minimetodiky,

·         seznámení s problematikou vzdělávání dětí od 2 let v MŠ,

·         diskuse o podmínkách vzdělávání dvouletých dětí v MŠ

·         diskuse, reakce na otázky účastníků

 

9)      Přednáška PhDr. Václava Mertina na téma Aktuální problémy v předškolním vzdělávání z pohledu psychologa edukace založená na důkazech, digitalizace vzdělávání, podmínky inkluze, zodpovědnost rodičů a význam rodiny na výchově dětí, diskuse.

 

10)  Poděkování za účast, ukončení členské schůze, PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

       

                                                            

Zapsala: Mgr. Jaromíra Pavlíčková

—————

Zpět