OMEP Česká republika


Zpráva z Evropské konfernce OMEP konané začátkem května 2013 v Záhřebu

20.05.2013 13:36

Hra v předškolním věku

 

Zpráva z Evropské regionální schůze a konference OMEP v Záhřebu , Chorvatsko, od  8. 5. do 11. 5. 2013

 

Evropská konference OMEP v Záhřebu, květen 2013

Evropská regionální schůze OMEP v Záhřebu byla zahájena 8. 5. 2013 ve 12,00 hodin setkáním předsedů a zástupců OMEP z jednotlivých zemí na radnici v chorvatském hlavním městě.

Přítomní byli přivítáni předsedkyní světového výboru OMEP paní Ingrid Pramling – Samuelsson (Švédsko). Dále vedl evropskou schůzi nově zvolený předseda evropského regionu OMEP pan Nektarios Stellakis (Řecko).

Po úvodních proslovech a uvítání přednesli zástupci jednotlivých zemí krátké informace o situaci v předškolním vzdělávání ve své zemi a podali zprávu o aktivitách OMEP.

Předsedkyně OMEP z USA Judith Wagner prezentovala projekt WASH, který je zaměřen na podmínky pro dodržování hygieny u malých dětí.

Milada Rabušicová  z České republiky a Ingrid Engdahl ze Švédska informovaly přítomné o momentální situaci v realizaci třetí fáze Světového projektu o výchově a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, do kterého je zapojena i Česká republika.

Marek Kadlec (OMEP ČR) měl prezentovat evropský projekt o multikulturní výchově, ale z časových důvodů byla prezentace zrušena. Schůzka účastníků v tomto projektu se uskutečnila následně.

Na evropském setkání v Zagrebu byl dohodnut termín a místo konání evropské a světové konference, Evropské regionální schůze a Světového shromáždění OMEP v roce 2014. Pro tato setkání byl potvrzen termín od 1. – 5. 7. 2014 v Corku, v Irsku.

Výstupem z Evropské regionální schůze OMEP byla výzva k jednotlivým zemím k zamyšlení se nad tím, jak může OMEP přispět k diskusi o zajištění co nejlepších podmínek v předškolní výchově a vzdělávání pro všechny děti, jak můžeme reagovat na aktuální politiku, která ignoruje vědecké výzkumy a historické skutečnosti.

Po skončení evropského setkání byli účastníci pozváni na slavnostní oběd do chorvatského parlamentu, kde přítomné přivítal zástupce poslanců, který má na starosti vzdělávání v Chorvatsku.

V 16,00 hodin byla v historickém sále záhřebské radnice slavnostně zahájena Evropská konference OMEP s názvem Hra dětí v předškolním věku. Všichni přednášející se vyjadřovali k danému tématu, takže přítomní měli možnost si vyslechnout přednášky např. o symbolické hře v jeslích, o hře a hravosti jako základní kvalitě v raném vzdělávání, apod. První den konference byl zakončen uvítací recepcí.

Další přednášky a workshopy k dané tematice se konaly v budově Pedagogické fakulty v Záhřebu. 9. 5. 2013 se konaly od 9,00 do 11,00 plenární přednášky, poté následovalo slavnostní zahájení výstavy fotografií studentů s názvem Hra. V odpoledních hodinách se konaly v několika učebnách workshopy dle zájmu účastníků konference. Čtvrteční program byl zakončen společnou gala večeří v jedné z místních restaurací.

10. 5. 2013 se účastníci rozdělili do menších skupin za účelem návštěvy vybraných mateřských škol v Záhřebu. Osobně jsem navštívila mateřskou školu s ekologickým programem. Děti nám předvedly krátké vystoupení ve vztahu k zaměření konkrétní třídy (anglická třída, hudební třída, sportovní třída). V odpoledních hodinách opět probíhaly na fakultě workshopy a v 19 hodin byla evropská konference slavnostně ukončena. Ve večerních hodinách se někteří zúčastnili prohlídky města s průvodcem.

V sobotu 11. 5. 2013 byl připraven společný výlet k moři do Opatie spojený s prohlídkou města s průvodcem. Přes nepřízeň počasí byl výlet příjemný a byl důstojným zakončením celého evropského setkání.

 

V Praze 27. 5. 2013                                                zpracovala Dana Moravcová

                                                                           předsedkyně ČV OMEP

—————

Zpět