OMEP Česká republika


Zpráva ze Světového shromáždění a konference OMEP ve Washingtonu D.C.,USA

25.09.2015 14:21

Zpráva ze Světového shromáždění a konference OMEP ve Washingtonu D.C.,USA

Ve dnech od 27.7. - 1.8. 2015 se konalo ve Washingtonu D.C., USA 67. Světové shromáždění a konference Světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP, které se zúčastnilo více než 110 účastníků. Světovému shromáždění byly věnovány první dva dny, kdy se sešli zástupci členských zemí.

Obsahem jednání Světového shromáždění byly převážně organizační a administrativní záležitosti OMEP. Byla schválena výroční zpráva za rok 2014. Zástupci zemí byli seznámeni se stavem účtu a jeho čerpáním OMEP. Proběhly volby na pozici předsedů pro region Evropy a Asie a Pacifiku. Ve svých pozicích byli pro druhé funkční období potvrzeni stávající předsedové. Evropským předsedou se stal opakovaně Nektarios Stellakis z Řecka. Dále proběhly volby čestných členů OMEP.

Dále byly přestaveny plány činnosti regionálních výborů (Evropa, Afrika, Latinská Amerika, Severní Amerika a Karibik, Asie a Pacifik). Svou prezentaci přednesli zástupci UNESCO, OSN a UNICEF. Světová předsedkyně se ve své zprávě zaměřila na budoucí vizi a cíle OMEP, úspěchy OMEP. OMEP získal status konzultanta u OSN a UN.

Byla přednesena zpráva o realizaci projektu ESD a byla zvažována další možnost pokračování v realizaci mezinárodních projektů v rámci ESD nebo hledání jiného tématu (nové iniciativy, vzdělávání učitelů a spolupráce národních výborů, atd.). Obsahem jednání byly i prezentace k tématu udržitelného rozvoje, ve kterých byl přednášejícími opakovaně zdůrazňován význam investic do předškolního vzdělávání ve vztahu k budoucnosti.

Součástí shromáždění bylo setkání regionálních výborů, kde zástupci členských zemí referovali o činnosti a aktivitách ve svých zemích. V rámci setkání evropského regionu jsem prezentovala současnou situaci na úrovni předškolního vzdělávání v České republiky a aktivity ČV OMEP.

Přítomní byli pozváni k účasti na 68. světové shromáždění a konferenci, která se bude konat od 4.7. do 8.7.2016 v Ewha Womans University, v Korejském Soulu.

V závěru byla přednesena a schválena Deklarace OMEP 2015, která tentokrát vyzývá k vytvoření optimálních podmínek pro práci učitelů. Proběhla diskuse o aktivitách, které by napomohly k naplňování cílů Deklarace 2015.

29.7. jsem s dalšími účastníky navštívila Beauvoir School u Washingtonské katedrály. Jednalo se o předškolní zařízení spojené s primárním stupněm základní školy. Součástí školy byl poměrně rozsáhlý komplex s venkovním bazénem, atletickým stadionem, fotbalovým hřištěm a venkovním prostorem pro hry předškolních dětí. Škola zajišťovala pro děti prázdninový program založený na volné hře.

Po návratu z návštěvy školy byla v hotelu Omni Shoreham slavnostně zahájena konference s názvem Early Childhood Pathways to Sustainability (hymna USA, vystoupení gospelu, recepce).

V následujících dnech se v dopoledních hodinách konaly v přednáškové aule plenární přednášky, které byly věnovány tomuto ústřednímu tématu. V odpoledních hodinách pak probíhaly prezentace projektů a jejich výsledků a prezentace výstupů z výzkumů z různých oblastí předškolního vzdělávání.

Ve většině přednášek zaznělo, že stát má garantovat kvalitní celoživotní vzdělávání pro kvalitní život, efekt investice do předškolního vzdělávání bude mít efekt v budoucnosti. Přítomní byli vyzvání, aby apelovali na obchodní společnosti ve smyslu podpory a investic do raného vzdělávání. Zazněl i požadavek na zajištění kvalitního vzdělání učitelů – investice a kvalitně vzdělaní učitelé zajistí kvalitní vzdělávání a kvalitní vzdělávání znamená kvalitní dětství. Ve vztahu k předškolnímu vzdělávání bychom se měli zaměřit hlavně na hru, zdraví a pohodu dětí, jejich socializaci a vedení ke kritickému myšlení. Stejně jako v České republice i v rámci konference zazněla otázka, zda má být základní škola připravena na dítě nebo jestli máme připravovat předškolní dítě na školu? Zazněl také názor, že Američané jsou bohatí, mají dost peněz, ale trpí vztahy mezi rodiči a dětmi. Stát by měl přenést větší zodpovědnost na rodinu ve smyslu podílení se na výchově dítěte. Společnost by měla dát dítěti právo být dítětem.

 

Světového shromáždění a konference se zúčastnila předsedkyně ČV OMEP Dana, Moravcová.

V roce 2018 budeme slavit 70. výročí založení OMEP v Praze. Výkonný výbor OMEP potvrdil, že se z tohoto důvodu bude konat Světové shromáždění a konference v Praze. S evropským předsedou Nektariosem Stellakisem byl dohodnut  předběžný termín konání ve dnech 2.7 – 7.8. 2018.

Světového shromáždění a konference ve Washingtonu jsem se mohla zúčastnit díky finanční podpoře MČ Praha 2 a příspěvku z rozpočtu ČV OMEP.

 

V Praze 4.9.2015                                                                         PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

                                                                                                        předsedkyně ČV OMEP

—————

Zpět