OMEP Česká republika


OMEP Česká republika

OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire) je mezinárodní, nevládní organizace vytvořená za účelem vzdělávání a péče o děti do 8 let (předškolního věku).

OMEP byl založen v roce 1948 v Praze. Původní záměr bylo vytvořit organizaci, která se bude snažit zlepšovat vzdělávání a celkovou situaci dětí na celém světě, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, vyznání, národnost nebo sociální původ.

V současné době působí na všech kontinentech a jeho členy je přes 60 zemí. V Evropě má OMEP 22 členských zemí (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Británie, Turecko) a 2 přípravné výbory (Kypr, Ukrajina).

OMEP se aktivně podílel na vzniku Ústavy práv dítěte, kterou vytvořily Spojené národy 20. listopadu 1989.

OMEP spolupracuje se světovými organizacemi jako např. UNESCO a UNICEF.