OMEP Česká republika


Projekty

Světový i evropský výbor OMEP realizuje několik projektů na evropské a celosvětové platformě.