OMEP Česká republika


Dotazník

13.04.2013 21:30

Prosíme o vyplnění následujícího dotazníku a zaslání na adresu předsedkyně. Děkujeme.

 

DOTAZNÍK

 

 1. Činnost předsednictva

 

 1. Jak hodnotíte komunikaci (spolupráci) předsednictva s členskou základnou?
 1. Rozhodně neuspokojivé
 2. Spíše neuspokojivé
 3. Spíše uspokojivé
 4. Rozhodně uspokojivé

Napište, jaké máte náměty na zlepšení:

 

 1. Splňuje členství v OMEP Vaše očekávání?
 • Ano
 • Ne
 • Částečně
 • Nevím

Pokud ne nebo jen částečně, napište, jaká by měla nastat změna, aby se situace změnila:

 

 1. Předsednictvo OMEP chce pracovat v zájmu předškolních dětí a současně v zájmu svých členů. Jaká máte v tomto ohledu doporučení a návrhy na další činnost ČV OMEP? Napište:

 

 1. Webové stránky

 

 1. ČV OMEP má nové webové stránky. Už jste měli možnost se s nimi seznámit?
 • Ano
 • Ne

 

 1. Pokud ano, jak se vám líbí? Jsou dostatečně informativní?
 • Ano
 • Ne

 

 1. Jaké máte náměty na zlepšení? Co byste přidali, změnili, jaké informace postrádáte? Napište:

 

Prostor pro Vaše další vyjádření k činnosti ČV OMEP:

—————

Zpět