OMEP Česká republika


Evropský newsletter - podzim 2012

19.10.2012 14:05

Vážení kolegové, milí přátelé,

Do rukou se vám dostává podzimní číslo (2012) OMEP Newsletter pro Evropský region. Je posledním číslem, které pro vás jako VP pro Evropu sestavuji, neboť ve své pozici v prosinci tohoto roku končím. Na Světovém shromáždění OMEP v Campo Grande v Brazílii byl zvolen nový VP pro Evropu, a to Nektarios Stellakis z Řecka. Já mu srdečně blahopřeji a přeji hodně úspěchů v této náročné a současně zajímavé práci. Doufám, že pod jeho vedením bude evropský region OMEP dále nabývat na síle a společně budete přispívat k naplnění mise OMEP, tedy práce ve prospěch malých dětí.

Nektariův dopis určený vám, členům OMEP v Evropě, následuje v tomto Newsletter hned za mým úvodním slovem.    

Letos v červenci se jako každoročně konalo Světové shromáždění OMEP, tentokráte byli hostiteli této významné akce kolegové z Campo Grande v Brazílii. Spolu se Světovým shromážděním se konala také odborná konference s názvem „Early Childhood in the 21st Century: children’s right to live, play, explore and learn about the world around them“.

Světového shromáždění se zúčastnili zástupci z 23 zemí a spolu s předanými plnými mocemi k hlasování, jichž bylo 13, bylo tedy na shromáždění reprezentováno 36 členských zemí. Podle očekávání nejvíce byly zastoupeny země z Latinské Ameriky (7), z Evropy to bylo také 7 zemí. Na shromáždění jako obvykle podala zprávu o své činnosti Ingrid Pramling Samuelsson jako světová prezidentka, Maggie Kong jako pokladní organizace, regionální vicepresidentky a naši zástupci v UN (UNICEF) a v UNESCO. Záznam těchto zpráv je součástí oficiálního zápisu z WA.

Kromě již zmíněných voleb na pozici vicepresidenta pro Evropu se konaly také volby pro Asia Pacific. Místo Doreen Launder, jíž všichni vřele poděkovali, byla zvolena Eunhye Park z Korei. Také ona, stejně jako Nekratios, byla jedinou kandidátkou.

Mám velkou radost, že mohu oznámit, že dvě evropské země získaly status plného členství v OMEP, a to Ukrajina a Chorvatsko. Všem, kteří se v těchto zemích zasloužili o založení OMEP a rozvíjení aktivit této organizace, můžeme blahopřát. Je to zejména Innesa Filipova v Lutsku na Ukrajině a Adrijana Višnjić v Zagrebu v Chorvatsku. V této chvíli má tedy evropský region již 25 členských zemí.

Na WA a na konferenci byly prezentovány také dosavadní výsledky projektu OMEP o ESD (Education for Sustainable Development). Projekt je vnímán jako velmi úspěšný, takže spolu s Ingrid Engdahl momentálně koncipujeme další fázi – již třetí – a co nejdříve ji chceme zveřejnit. Věříme, že to bude pro mnoho členských zemí zajímavá příležitost se do pokračování projektu zapojit.

Jak průběh Světového shromáždění, tak přínosy konference „Early Childhood in the 21st Century: children’s right to live, play, explore and learn about the world around them“  byly účastníky hodnoceny pozitivně. Ještě jednou chci za nás všechny, kteří jsme se z Evropy zúčastnili, organizátorům poděkovat. Atmosféra, v níž se shromáždění i konference konaly, byla velmi přátelská, otevřená a inspirující.

Během Světového shromáždění je vždy vyčleněn čas pro konání regionálních schůzí. Tentokrát nás na naší schůzi opravdu nebylo mnoho: byli tam reprezentanti pouze 6 zemí (France, Greece, Ireland, Norway, Sweden, Turkey). Zápis laskavě pořídila Patricia O’Connor (Ireland). Je jako obvykle součástí tohoto Newsletteru.

O celkový obrázek, který by vám mohl zprostředkovat zajímavou atmosféru v Campo Grande, jsem požádala Mona-Lisa Angell (Norway), která se Světového shromáždění a konference OMEP zúčastnila poprvé. Její imprese jsou doplněny fotografiemi Carolina Estrella Gotriksson (Sweden). Oběma za jejich příspěvky do tohoto Newsletter děkuji.

Příští Světové shromáždění se bude konat v červenci 2013 v Šanghaji, ale ještě dříve bude příležitost se setkat na evropské půdě, a to při  Evropské regionální schůzi a konferenci v Zagrebu v květnu (8. – 11.) 2013. Webová stránka konference Play and Playing in Early Childhood se všemi podstatnými informacemi bude otevřena během října. V této chvíli mohu jen vyřídit pozdravy a srdečné pozvání od Adrijana a jejího týmu.  

 

V závěru vám chci všem poděkovat za spolupráci a podporu během uplynulých šesti let. Bylo mi ctí jako OMEP VP pro Evropu pracovat.

 

Milada Rabušicová

OMEP Vice-President for Europe (do konce roku 2012)

—————

Zpět