OMEP Česká republika


Konference OMEP v irském Corku

31.07.2014 16:15


Zpráva ze Světového shromáždění a
konference OMEP v Corku, Irsko 1. - 5. 7. 2014

Ve dnech od 1. do 5. července 2014 se v irském Corku se konalo Světové shromáždění a konference Světové organizace pro předškolní výchovu - OMEP. Světovému shromáždění byly věnovány první dva dny, kdy se sešli zástupci členských zemí v budově Univerzity
v Corku, ve starobylé aule Maxima. Následovalo zahájení konference s názvem Children´s Cultural Worlds, která se rovněž konala v prostorách Univerzity v Corku.

Obsahem jednání Světového shromáždění byly převážně organizační a administrativní záležitosti OMEP. Byla schválena výroční zpráva za rok 2013, proběhly volby čestných a emeritních členů OMEP a místopředsedů pro africký region a region Severní Ameriky a
Karibiku. Zástupci jednotlivých zemí byli seznámeni se stavem účtu OMEP. Dále byly
přestaveny plány činnosti regionálních výborů (Evropa, Afrika, Latinská Amerika,
Severní Amerika a Karibik, Asie a Pacifik). Svou prezentaci přednesli zástupci
UNESCO, OSN a UNICEF. Účastníci byli seznámeni s dosavadním průběhem a
vyhodnocením všech čtyř částí světového projektu o výchově pro udržitelný
rozvoj (ESD - Education for Sustainable Development), kterého se zúčastnila i
Česká republika a s průběhem a výsledky projektu WASH, který je zaměřený na
dostupnost vody a hygienu dětí, zejména v rozvojových zemích). Součástí
shromáždění bylo setkání regionálních výborů, kde zástupci členských zemí referovali
o činnosti a aktivitách ve svých zemích. Přítomní byli pozváni k účasti na  Světovém shromáždění, které se bude v příštím roce (2015) konat ve Washingtonu v USA. V závěru byla přednesena a odsouhlasena Světová deklarace OMEP 2014, která je každoročně
výstupem ze světového shromáždění a je distribuována v různých národních a
mezinárodních institucích. Tato deklarace bude předána zástupcům Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy ČR zodpovědnému za předškolní vzdělávání
v České republice. Světové hromadění bylo ukončeno slavnostním setkáním se
starostkou města Cork v historické části univerzity.

V následujících dnech probíhala konference s názvem Children´s Cultural Worlds (Kulturní světy dětí). Každý den se v dopoledních hodinách konaly v přednáškové aule
plenární přednášky, které byly věnovány tomuto ústřednímu tématu.
V odpoledních hodinách pak probíhaly prezentace projektů a jejich výsledků a prezentace výstupů z výzkumů z různých oblastí předškolního vzdělávání, představovány byly i systémy péče o malé děti a jejich vzdělávání v jednotlivých zemích.

Světového shromáždění a konference se zúčastnily celkem čtyři členky ČV OMEP (Dana, Moravcová, Milada Rabušicová, Zora Syslová a Ludmila Šprachtová).

V roce 2018 budeme slavit 70. výročí založení OMEP v Praze. Jménem ČV OMEP jsem podala návrh předsedkyni OMEP paní Maggie Koong, aby se Světové shromáždění v roce 2018 konalo v Praze.

Světového shromáždění a konference v Corku jsem se mohla zúčastnit díky finanční podpoře MČ Praha 2 a příspěvku z rozpočtu ČV OMEP.

V Praze 31. 7. 2014                                                                           

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

předsedkyně ČV OMEP


—————

Zpět