OMEP Česká republika


KONFERENCE: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

01.01.2016 15:35

OMEP Česka republika

zve na konferenci

s názvem

 

„Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje“

 

 

Termín konání: 17. 2. 2016 od 10,00 hodin

Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, BRNO, učebna č. 30, 1. poschodí

                     

                       Cena: pro členy OMEP   600 Kč

                                             ostatní                    800 Kč

                                             na místě                 900 Kč (členové ČV OMEP 700,- Kč)

 

Program:

9, 00 – 10,00     Registrace účastníků

 

10,00 – 10,05   Přivítání účastníků – předsedkyně ČV OMEP Dana Moravcová

 

10,05  – 10,45 Výchova ke zdravému životnímu styluMgr. Ludmila Šprachtová 

 

10,45 – 11,20  Problematika obezity předškolních dětí  - MUDr. Jitka Kytnarová  

 

11,20 – 12,05 „Pyramiďáček“ a Zdravá školní jídelna – Mgr. Alexandra Košťálová

 

12,05 – 12,35  Polední přestávka

 

12,35 – 13,20 Pohyb v životě předškolního dítěte – benefity a realita

                     Doc.PhDr. Hana Dvořáková, CSc.  

 

13,20 – 14,05 „Zdravá abeceda“ - potřeby dětí jsou cílem i záminkou  - Nikola Křístek

 

14,05 – 14, 45  Stravování dětí předškolního věku v praxi – Bc. Anna Packová

 

14,45 – 15,15   Dotazy, diskuze

 

 

15,15  Ukončení konference – předsedkyně ČV OMEP – Dana Moravcová

 

 

Akreditace: Č.j.: MSMT – 29329/2014-1-695

 

 

Bližší informace o místě konání:

Na Pedagogickou fakultu MU v Brně se dostanete z Hlavního nádraží tramvají č. 8 a vystoupíte na zastávce Kotlářská (u Ronda, 5 min. jízdy). Vydáte se podél hlavní silnice doprava od směru jízdy cca 300 m. Cesta z nádraží pěšky trvá asi 15 min. Ze Zvonařky lze přijet autobusem č. 44, který staví přes ulici (vedle Vaňkovky). Jedete 1 zastávku a vystoupíte u Ronda. Pokračujete cca 300 m ve směru jízdy. Pěšky trvá cesta asi 15 min.

 

Přihláška
 

Jméno a příjmení účastníka konference:

Telefon:                                                         email:    

Úplný název školy, organizace:                                                                                                (dle zřizovací listiny)

Fakturační adresa školy:

IČ školy:

Člen OMEP ano – ne                                  Platba fakturou      ano - ne

    

 

Účastnický poplatek pro členy OMEP: 600,-Kč

Účastnický poplatek pro ostatní: 800,-Kč

 

Účastnický poplatek je třeba uhradit do 10.2. 2016 na účet č. 130119827/0300 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka

VS: 17022016

 

Účastnický poplatek bude možno uhradit v hotovosti na místě ve výši 900,-Kč (pro členy OMEP na místě 700,- Kč).

 

Přihlášku zašlete e - mailem na adresu: info@ms-blatenska.cz do 5.2.2016

 

—————

Zpět