OMEP Česká republika


Otevřený dopis ministru školství Petru Fialovi

20.02.2013 17:21

V Praze 20.2.2013                                             

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.                                                                                           

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako členové předsednictva Českého výboru OMEP, Světové organizace pro předškolní výchovu. Jsme velmi znepokojeni situací na MŠMT, kde se během posledních dvou let vystřídaly čtyři referentky, které se měly věnovat oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. Domníváme se, že neustálým střídáním referentek se práce ministerstva stává pro uvedenou oblast nekoncepční a neodborná. Náš názor podporuje také fakt, že během jednání na MŠMT k OP VVV a Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 zazněla o oblasti předškolního vzdělávání řada nepřesných informací (např. o povinné docházce do MŠ v posledním roce).

Požadujeme řešení této situace tak, aby byl na tuto pozici přijat odborník na předškolní vzdělávání a aby mu byly vytvořeny podmínky a pravomoci pro koncepční a systematický rozvoj této oblasti. Současně požadujeme, aby se jeho práce opírala i nadále o názory poradního sboru, který bude složen z odborníků z řad vysokoškolských pedagogů, České školní inspekce, ředitelů mateřských škol, zástupců profesních organizací, a dalších a aby jejich názor byl zohledňován při přípravě dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání. Dokonce se domníváme, že vzhledem k významu předškolního vzdělávání, jenž je rozpoznán i v připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, by bylo vhodné, aby se této problematice na MŠMT věnovalo i více odborníků.

Chápeme, že současná situace na ministerstvu není jednoduchá a musíte za tento resort řešit mnoho nejrůznějších problémů. Problematika předškolního vzdělávání je však již dlouhodobě odsouvána na poslední místo a k dnešnímu dni vykazuje řadu kritických bodů. Ty nejdůležitější se aktuálně týkají přijímání dvouletých dětí do MŠ bez vytvoření patřičných podmínek, zavádění inkluzívního vzdělávání bez dostatečné kvalifikace učitelů mateřských škol, vysokých počtů dětí na třídách, vysokých úvazků ředitelů mateřských škol či absence dokladování kvality práce mateřských škol.

Vážíme si Vaší práce a doufáme, že kvalitní předškolní vzdělávání považujete stejně jako my za základní stavební kámen pro rozvoj celé vzdělávací soustavy u nás. Český OMEP, jako člen Světové organizace OMEP, jež má v současnosti více než šedesát členských zemí z celého světa, můžeme nabídnout aktivní expertní pomoc při tvorbě a připomínkování veškerých dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání v České republice.

S úctou

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.   

předsedkyně Českého výboru OMEP                                                                           

—————

Zpět