OMEP Česká republika


Plán činnosti 2012

17.02.2012 19:05

Plán činnosti na rok 2012

  1. Pomoc rozvoji předškolní výchovy prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání.
  2. Rozšíření členské základny o moravský region
  3. Příprava (akreditace) konference dítě a právo (respektování dítěte)
  4. Přestavba webových stránek

—————

Zpět