OMEP Česká republika


Připomínky a podněty z členské schůze konané 25.3. 2013

06.05.2013 13:23

Při příležitosti konání členské schůze jsme požádali členy o vyjádření k různým otázkám a tématům spojených s činností ČV OMEP, protože zájmem předsednictva je dále rozvíjet a zkvalitňovat naší práci a přispívat k vytvoření kvalitních podmínek pro předškolní výchovu. Děkujeme za zajímavé impulsy a náměty, se kterými budeme dále pracovat. Jedná se zejména o požadavek na změnu místa pro organizaci členských schůzí. Ty budeme nadále organizovat koncem února nebo začátkem března, ve 13 hodin v Pedagogickém muzeu – Muzeu J.A Komenského. Na další členské schůze budeme zvát, stejně jako v předchozích letech, referentku pro předškolní vzdělávání z MŠMT za účelem podání aktuálních informací a časovým prostorem pro zodpovězení vašich dotazů. Pokusíme se vás aktuálně informovat i o mezinárodních projektech, pokud budeme tyto informace mít, eventuálně nabízet možnost zapojení do projektů.

Zaměříme se i na aktivnější spolupráci s dalšími zeměmi ve smyslu konání konferencí a besed za účelem výměny zkušeností v daném oboru – komunikace se zahraničím by měla být jednou z hlavních aktivit ČV OMEP. Zatím jsme na Evropské konferenci v Zagrebu vstoupili do jednání se zástupci polského OMEP. Aktuálně budeme informovat o možnostech setkání.

Děkujeme za vaši účast na dotazníkovém šetření a těšíme se na další podněty ke zkvalitnění činnosti ČV OMEP.

 

ZpracovalaPhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

Předsedkyně ČV OMEP

—————

Zpět