OMEP Česká republika


Stanovisko k navrhovaným změnám RVP PV

22.01.2013 12:54

STANOVISKO KE KONKRETIZOVANÝM OČEKÁVANÝM VÝSTUPŮM A REVIZI RVP PV

Členové českého výboru OMEP zastávají následující stanovisko:

  1. KOV

ČV OMEP nesouhlasí s tím, aby se Konkretizované očekávané výstupy (KOV) staly povinnou součástí RVP PV. KOVy vnímáme pouze jako metodický materiál pro ty, kterým napomůže při stanovování cílů předškolního vzdělávání. Vnímáme jej jako pomoc zejména začínajícím učitelkám, nebo těm, kteří přesně nerozumí obsahu očekávaných výstupů v RVP PV a jejich obsah potřebují upřesnit. V žádném případě nesouhlasíme s tím, aby se materiál stal normou, podle které se budou děti hodnotit.

 

  1. Srozumitelnost RVP PV

Doporučujeme zjednodušit a sjednotit terminologii, např. autoevaluace/vlastní hodnocení. Některé pojmy, např. prožitkové učení je třeba lépe vysvětlit. Celá kapitola „Specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce“ by zasloužila jednoznačnější výklad.

 

  1. Obsah RVP PV

RVP PV by měl zůstat koncepčně stejný, tedy zaměřený na osobnostní rozvoj dítěte. Revize by měla vycházet z výzkumných šetření nebo alespoň terénní sondy implementace původního RVP PV do práce mateřských škol.

Revize RVP PV by měla probíhat v souladu s revizí RVP ZV.

 

Věříme, že naše připomínky přispějí ke zvýšení kvality RVP PV a vzdělávání předškolních dětí, neboť jde o jediný závazný dokument pro české předškolní vzdělávání.

 

                                                              Za předsednictvo Českého výboru OMEP

                                                              PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

—————

Zpět