OMEP Česká republika


Vyhlášení 3. fáze projektu světové organizace pro předškolní výchovu OMEP

10.01.2013 12:06

Vyhlášení 3. fáze projektu světové organizace pro předškolní výchovu OMEP

 

Mezignerační dialog

o trvale udržitelném životním stylu

3. fáze

Světová organizace pro předškolní výchovu – OMEP v roce 2009 na svém Světovém shromáždění v Lagosu v Nigerii vyhlásila projekt, jehož tématem je výchova pro udržitelný rozvoj. Projekt stále pokračuje a má za sebou již dvě na sebe navazující fáze. Na podzim 2012 byla zahájena jeho třetí fáze zaměřená na mezigenerační dialog o tématech udržitelného rozvoje. Mateřské školy také v České republice jsou zvány k účasti na této třetí fázi, ale i předcházející fáze projektu jsou stále otevřeny pro všechny, kteří mají zájem se k nim připojit.

 

Obě předcházející fáze, Interview s dětmi (1) a Předškolní výchova pro udržitelný rozvoj v praxi (2) byly velmi úspěšné.

V prvním případě členové OMEP z celého světa vedli rozhovory s malými dětmi a zjišťovali jejich myšlenky a názory vztažené k logu OMEP, ve druhém případě spolu s dětmi iniciovali velké množství praktických projektů k udržitelnému rozvoji.

 

Zúčastnilo se kolem 35 zemí, přispělo více než 12 tisíc dětí a tisíce učitelů a rodičů z celého světa. Díky národním zprávám, které byly o těchto aktivitách zpracovány, máme nyní celkové povědomí o tom, jak témata udržitelného rozvoje vnímají samotné děti.

 

3. fáze projektu

 

Ve třetí části projektu o předškolní výchově k udržitelnému rozvoji je perspektiva rozšířena za hranice mateřských škol a škol. Děti a jejich učitelé jsou vyzváni k tomu, aby zahájili mezigenerační dialog s generací prarodičů nad specifickými tématy udržitelného životního stylu.

 

Takový dialog může být obohacující pro všechny zúčastněné. Je založen na místním kontextu a zahrnuje původní a tradiční poznatky předcházejících generací. Mezigenerační dialog nad tématy udržitelného rozvoje byl zvolen jako nástroj k realizaci aktivit zahrnujících všechny dimenze udržitelného rozvoje, a to socio-kulturní, environmentální a ekonomickou.

 

Spolu s dětmi je třeba vybrat jeden ze tří cílů této fáze projektu: 

 

Cíl č. 1: Jak používáme plasty?

Redukování počtu plastikových lahví a sáčků používaných v mateřské škole a doma.

Příklady otázek pro prarodičovskou generaci:

  • Jak jste přepravovali vodu předtím, než se začaly používat plastikové láhve?
  • Co jste používali místo plastikových lahví a sáčků?
  • Máte nějaká doporučení, jak můžeme omezit používání plastů?

 

Cíl č. 2: Odkud bereme potraviny?

Vytvoření nové zahrádky v okolí mateřské školy k pěstování zeleniny a ovoce.

Příklady otázek pro prarodičovskou generaci:

  • Měli jste doma zahrádku nebo pole? Co jste tam pěstovali?
  • Jak založit takovou zahrádku? Co vše je k tomu potřeba?
  • Můžete nám s tím pomoci?

 

Cíl č. 3: Jak si hrajeme s hračkami a s ostatními dětmi?

Sdílení tradičních her a hraček s dětmi z jiných mateřských škol a škol z okolí nebo kdekoliv jinde na světě. 

Příklady otázek pro prarodičovskou generaci:

  • Jaké hry jste hráli, když jste byli dětmi?
  • Pamatujete si nějaké hračky, s nimiž jste si rádi hráli?
  • Vzpomínáte si na nějaké tradiční hry, které byste nám mohli popsat, případně nás naučit?

 

Dalším krokem je realizace jednoho z uvedených cílů. Po uskutečnění rozhovorů děti diskutují o rozdílných odpovědích, které získaly, a srovnávají je s tím, co znají ze svého života. Nápady, s nimiž děti přicházejí, je třeba zaznamenávat a na základě nich naplánovat konkrétní aktivitu směřující k jednomu nebo více uvedeným cílům.

 

V příloze jsem uvedeny pokyny a časový plán realizace této 3. fáze Světového projektu OMEP o předškolní výchově k udržitelnému rozvoji přeložené do češtiny. Veškeré informace v angličtině, francouzštině a španělštině naleznete na www.omep.org.gu.se.

 

Švédský výbor OMEP a Swedesd nabízejí cestovní granty k účasti na Světovém kongresu OMEP v Šanghaji v červenci 2013 pro účastníky projektu založené na soutěži o nejlepší místní projekt (viz www.omep.org.gu.se).

 

Vítejte při realizaci tohoto projektu!

 

Koordinátorky projektu

 

Ingrid Engdahl                                Milada Rabušicová

President OMEP Sweden                     Vice-president OMEP Czech Republic

ingrid.engdahl@buv.su.se                    milada@phil.muni.cz

 

________________________________________________________________________________________________

Přihláška do projektu:

Přihlášky zasílejte elektronicky na: rimska@ctyrlistek.biz , nebo poštou na OMEP Česko, Římská 1255/27, 120 00 Praha 2
 

Mezigenerační rozhovory

3. část světového projektu vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 

 

Přihlašuji se do 3. části světového projektu vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 

Škola (název)………………………………………………………………

 

Adresa………………………………………………………………………

 

Telefon………………………………………………………………………

 

E mail, webové stránky……………………………………………………………………..

 

Kontaktní osoba…………………………………………………………….                                                                   

 

E mail………………………………………………………………………..

 

Telefon………………………………………………………………………

 

Počet dětí zapojených do projektu………………………………………...

 

 

                                                                 ……………………………………

                                                                           Podpis ředitele, razítko školy

 

—————

Zpět