OMEP Česká republika


VYHODNOCENÍ KONFERENCE „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ KONANÉ V BRNĚ DNE 17. 2. 2016

02.03.2016 10:37

Vyhodnocení konference

„Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje“ konané v brně dne 17. 2. 2016

 

Konference se zúčastnilo78 účastníků. Z toho bylo 6 členů OMEP (výbor), 6 přednášejících, hosté 2, 64 ostatních účastníků. Rozdáno bylo 64 dotazníků, vráceno 49.

 

Hodnocení přednášek

Pořadí hodnocení přednášek bylo následující: Nejlépe byla hodnocena přednáška s názvem Problematika obezity předškolních dětí, Zdravá abeceda, Stravování dětí předškolního věku v praxi, Pohyb v životě dítěte – benefity a realita, dále Pyramiďáček a Výchova ke zdravému životnímu stylu. Přednáška MUDr. Radka Hippmanna se neuskutečnila z důvodu jeho pracovního pobytu mimo Českou republiku.

 

Naplnění očekávání

Z dotazovaných 39 uvedlo, že konference zcela splnila jejich očekávání, u 7 účastníků bylo naplněno částečně a pouze 2 uvedli, že očekávání naplněno nebylo. V doporučení se 2 účastníci staví za více konkrétních příkladů z praxe.

 

Hodnocení prostor, ve kterém byla konference uspořádána

Prostor, ve kterém byla konference organizována, vyhovoval kromě 1 všem zúčastněným.

 

Hodnocení organizačního zajištění

Téměř 94℅ účastníků označilo organizační zajištění nejvyšším ohodnocením (dobré), jako dostatečné ohodnotili zajištění 3 přítomní. V doporučení 1 účastník navrhuje zvážit začátek konference od 9:30 h.

 

Návrhy na obsah dalších konferencí

Nejčastěji přítomní hlasovali pro téma:

1.      Problémy v chování, agresivita, úzkost dětí, psychohygiena

2.      Alternativní metody v práci s dětmi

3.      Jak zvládnout komunikaci s rodiči

4.      Integrace a inkluze

5.      Prevence vyhoření

6.      Předškolní vzdělávání v zahraničí – příklady dobré praxe, pohled na vzdělávání v sousedních zemích

7.      Odměna a trest

8.      Vzdělávání cizinců, multikulturní výchova

9.      Rozvoj sociálních dovedností

10.  Mezigenerační vztahy

11.   Vytváření pravidel

 

Pozvat tyto přednášející:

Doc. Hana Dvořáková

Nikola Křístek

Mgr. Marek Herman

PhDr. Václav Mertin

PhDr. Zora Syslová, Ph.D

Mgr. Tatjana Kopřivová, PhDr. Pavel Kopřiva

Anna Packová

Zvát odborníky z praxe, psychology, speciální pedagogy, odborníky na Montessori pedagogiku – aktuální problémy

 

Připomínky, postřehy a náměty:

·         Kvalitní program konference, kvalitní lektoři, zajímavá témata, výborná organizace a občerstvení

·         Pozitivní hodnocení na dotaznících i následně v emailech.

 

 

Reakce ČV OMEP na vyhodnocení dotazníků

 

Předsednictvo ČV OMEP je potěšeno skutečností, že konference „Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje“, která se tentokrát konala v Brně, byla hodnocena velmi pozitivně a splnila očekávání zúčastněných, což dokladovaly reakce účastníků již v průběhu konference, následně v dotaznících i pozitivních ohlasech, které jsme obdrželi v emailech po skončení akce. Těší nás i skutečnost, že konference byla pozitivně hodnocena také po stránce organizační. Prostředí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity poskytlo pro tuto akci velmi dobré prostorové podmínky. Předsednictvo ČV OMEP oceňuje tento přístup a těší se na další spolupráci. Rovněž děkujeme za náměty na přednášející a témata přednášek do budoucnosti. V rámci orientace OMEP na problematiku udržitelného rozvoje se pokusíme zorganizovat další konference, ve kterých zohledníme vaše náměty. Ještě jednou děkujeme za vaši účast a podněty. 

—————

Zpět