OMEP Česká republika


Výroční zprávy

07.04.2017 14:33

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016   1.      Národní aktivity   V roce 2016 se předsedkyně Českého výboru OMEP zúčastnila 1. kulatého stolu, který uspořádalo MŠMT, a který se věnoval problematice kvalifikace učitelek mateřských škol. Spolu se zástupkyní APV...

—————

05.04.2016 12:56

Výroční zpráva za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015   Národní aktivity   V roce 2015 se předsedkyně Českého výboru OMEP, stejně jako v předchozích letech, scházela se zástupci profesních organizací předškolního vzdělávání za účelem vydání společného stanoviska k návrhu vyhlášky k provedení...

—————

26.02.2015 10:41

Výroční zpráva 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Národní aktivity V roce 2014 se předsedkyně Českého výboru OMEP opět scházela se zástupci profesních organizací předškolního vzdělávání za účelem společného postupu při zasazení se o snížení úvazků přímé práce ředitelek, vytvoření podmínek pro povinné předškolní...

—————

23.07.2014 14:36

Výroční zpráva 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013Národní aktivityV roce 2013 se předsedkyně Českého výboru OMEP opakovaně sešla se zástupci profesníchorganizací předškolního vzdělávání za účelem společného postupu při zasazení seo lepší podmínky pro předškolní vzdělávání v České republice....

—————

13.04.2013 21:09

Výroční zpráva 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012     Národní aktivity Stejně jako v předcházejících letech se v roce 2012 členky Českého výboru OMEP opakovaně scházely se všemi profesními organizacemi předškolní výchovy k připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se předškolní výchovy, jež předkládá...

—————