OMEP Česká republika


Plán činnosti

07.04.2017 14:31

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu   Plán činnosti na rok 2017   1.      NÁRODNÍ AKTIVITY Členská základna ·         Organizace členské schůze spojené s přednáškou na aktuální témata předškolního...

—————

05.04.2016 12:57

Plán činnosti na rok 2016

Plán činnosti na rok 2016   1.      NÁRODNÍ AKTIVITY   Členská základna ·        Organizace členské schůze spojené s přednáškou na aktuální témata předškolního vzdělávání v ČR ·       ...

—————

02.02.2015 10:32

Plán činnosti na rok 2015

Plán činnosti na rok 2015     1.      Členská schůze   2.     Volby do předsednictva ČV OMEP   3.     Organizace konference Zdravý životní styl v rámci udržitelného rozvoje...

—————

15.09.2014 09:51

Plán činnosti na rok 2014

Plán činnosti na rok 2014  1)   Zapojení se do 4. části ESD (Světový projekt vzdělávání pro udržitelný rozvoj) 2)   Akreditace a organizace konference Podpora zdravého životního stylu předškolních dětí v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj (říjen...

—————

17.02.2013 19:03

Plán činnosti 2013

Plán činnosti na rok 2013 Organizace konference v Brně (Leden 2013) Akreditace konference respektování dítěte (leden 2013) Aktualizace stanov, schválení MV ČR (leden 2013) Ostrý start nových webových stránek (únor 2013) Zapojení do světového projektu – 3. Část (únor – duben...

—————

17.02.2012 19:05

Plán činnosti 2012

Plán činnosti na rok 2012 Pomoc rozvoji předškolní výchovy prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání. Rozšíření členské základny o moravský region Příprava (akreditace) konference dítě a právo (respektování dítěte) Přestavba...

—————